LINDAB TRUSS RÁCSOSTARTÓK

truss

Lindab Truss rácsostartó mûszaki katalógus

A Lindab egyik fontos fejlesztési eredménye a vékonyfalú C-profilokból összeállítható könnyûszerkezetes rácsos fõtartó, amely kiválóan alkalmas kis- és középméretû tetõszerkezetének ipari épületek megvalósítására (10-24m fesztávolsággal, 3-6m kiosztásban).
A nagyszilárdságú, tüzihorganyzott Lindab-profilok garantálják a tartós, gazdaságos megvalósítást; míg a hatlapfejû metrikus csavaros bekötések, kapcsolatok biztosítják a gyors és egyszerû szerelést.

A rácsostartó dupla C-profilból álló összetett szelvényû övrudakból, és azok közé bevezetett szimpla vagy dupla C-szelvényû rácsrudakból tevõdik össze. A nagyszilárdságú, tüzihorganyzott profilok garantálják a nagy teherbírású, tartós szerkezetet, míg a hatlapfejû metrikus csavaros bekötések, kapcsolatok biztosítják a gyors és egyszerû szerelést. A Lindab profilok valamint az egyedi tervezésû és gyártású acél szerelvények felhasználásával a rácsostartók összeállítása (elõregyártása) üzemben, idõjárástól védett helyen történik. A könnyû önsúly miatt a tartók szállítása és helyszíni szerelése igen gazdaságos.

A függõleges alátámasztó szerkezet lehet téglafal, tégla- vagy vasbeton pillér, acél oszlop egyaránt, igazodva az építtetõi igényekhez, az épület funkciójához és a mûszaki követelményekhez. A rácsostartókhoz a hagyományos csarnokszerkezeteknél jól bevált tetõburkolati típusok közül bármelyik kivitelezhetõ: Lindab Z-szelemensorhoz rögzített egyrétegû (szigeteletlen) vagy kétrétegû (hõszigetelt) trapézlemezes, szendvicspanel tetõburkolat, vagy akár a rácsostartó felsõ övére közvetlenül elhelyezett magasprofil (tipikusan LTP150) trapézlemezes lágyfedésû tetõrendszer.

A rácsostartó formája, hálózati geometriája a gyártási és szerkesztési korlátok betartása mellett teljesen egyedi módon tervezhetõ. Az egyedi statikai méretezési eljárást a Lindab cég a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös kutatás-fejlesztési projekt keretében, az Eurocode szabványok elõírásai szerint dolgozta ki, 1:1 léptékû próbatesteken végrehajtott laboratóriumi kísérletsorozattal verifikálva. Az összetett tervezési folyamat gyors gyakorlati végrehajtását a legújabb saját fejlesztésû Lindab célszoftver, a DimTruss program biztosítja, amely révén az adott tervezési viszonyok (geometriai méretek, terhek) mellett az optimális megoldás könnyûszerrel megtalálható.

A statikai program felépítése, mûködése:

  • Globális geometria meghatározása (a szimmetrikus rácsostartó fesztávolsága, támasz feletti induló magassága, felsõ öv hajlásszöge vagy gerincmagasság, csomópontok kiosztása)
  • Rúdszelvények megadása, bekötõ csavarok típusának elrendezésének definiálása
  • A statikai váz automatikus generálása (külpontos bekötésû, nyomatékbíró belsõ csomópontokkal)
  • Terhek, tehercsoportok és teherkombinációk bevitele
  • Az elmozdulások és az igénybevételek meghatározása elsõrendû végeselemes számítással történik, síkbeli modellen
  • A vékonyfalú rúdszelvények teherbírási ellenõrzése Eurocode alapján (rúdtípusonként, tönkremeneteli módok szerint válogatva)
  • Dokumentáló rész (output): statikai számítás tömör és részletes kivonata (TXT), konstrukciós rajz (DXF), statikai váz rajza (JPG), profilok anyaglistája (XLS)

A szoftver segítségével a Lindab cég partnerei rendkívül gyorsan megkaphatják az optimális tartószerkezeti kialakítást; a statikai program részletes ismertetését és gyakorlati használatát tervezõi tanfolyamok teszik lehetõvé. A legújabb megvalósult referenciamunka (BNF Kft. csarnoka, Gyõr, 2009. január) tervezése már a DimTruss program hatékony támogatásával készülhetett el, ezzel hozzájárulhatott az igen szoros határidõ betartásához.

Rólunk

A dédnagyapa még 1922-ben váltotta ki az iparengedélyt és alapította meg az első bádogos társaságot Székesfehérváron.

Az Aliquander család bádogosipari vállalkozása 2017. évben múlt 95éves!!!
 

Megnézem

Köszönjük, hogy minket választott!